امروز : جمعه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
832
اخبار سایت اخبار سایت
139
نشست های علمی تخصصی نشست های علمی تخصصی
293
تازه های پژوهش تازه های پژوهش
تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار اکنون در مرحله تثبیت ماموریت ها خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف و فرا گرفتن درس آموخته هایی از پروژه موفق مطالعات سند ملی آمایش سرزمین به عنوان پل ارتباطی سازمان برنامه و بودجه کشور با نهاد های علمی کشور همچون دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و اندیشگاهی عمل نماید.