آموزش

دفتر آموزش و ترویج مرکز، بر مبنای وظایف ذاتی خود، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای رفع نیازهای مرکز و کشور می‌نماید. این دفتر تلاش کرده است با رویکرد مسئله‌محوری، و بااستفاده‌از کادر باتجربه و فهیم، دوره‌های آموزشی خود را در سطوح عالی، به لحاظ نظری و عملی، برگزار نماید.

برگزاری دوره‌های آموزش مبانی بودجه‌ریزی

برگزاری دوره‌های آموزش مبانی برنامه‌ریزی

برگزاری دوره‌های تخصصی زبان انگلیسی

تنها گوشه ای از اقدامات این اداره کل مرکز است. لذا علاقه‌مندان می توانند، ضمن پیگیری این صفحه و همچنین عضویت در خانوادۀ بزرگ پژوهشی مرکز، از آخرین دوره‌های آموزشی مطلع شوند و همچنین، از گنجینۀ عظیم آموزشی مرکز استفاده نمایند.


تحولات اقتصادی اجتماعی اروپا در آینۀ تاریخ
تحولات اقتصادی اجتماعی اروپا در آینۀ تاریخ

دورۀ آموزشی با عنوان "تحولات اقتصادی اجتماعی اروپا در آینۀ تاریخ" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد. 

 

اقتصاد در آینۀ تاریخ و ادبیات
اقتصاد در آینۀ تاریخ و ادبیات

دورۀ آموزشی با عنوان "اقتصاد در آینۀ تاریخ و ادبیات" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد. 

 

داستان گویی با داده و مقدمه ای بر تحلیلگری داده
داستان گویی با داده و مقدمه ای بر تحلیلگری داده

دورۀ آموزشی با عنوان "داستان گویی با داده، مقدمه ای بر تحلیلگری داده" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد. 

 

یادگیری حرفه ای زبان انگلیسی
یادگیری حرفه ای زبان انگلیسی

دورۀ آموزشی زبان انگلیسی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد. 

 

آشنایی با قوانین و ساختار برنامه و بودجه و نظام اداری
آشنایی با قوانین و ساختار برنامه و بودجه و نظام اداری

دورۀ آموزشی با عنوان "آشنایی با قوانین و ساختار برنامه و بودجه و نظام اداری" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد. 

 

آئین نگارش و مکاتبات اداری
آئین نگارش و مکاتبات اداری

دورۀ آموزشی با عنوان "آئین نگارش و مکاتبات اداری" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد. 

 

آشنایی با قوانین و ساختار برنامه و بودجه
آشنایی با قوانین و ساختار برنامه و بودجه

دورۀ آموزشی با عنوان "آشنایی با قوانین و ساختار برنامه و بودجه" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد. 

 

آشنایی با قوانین بودجه
آشنایی با قوانین بودجه

دورۀ آموزشی با عنوان "آشنایی با قوانین بودجه" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد. 

دوره آموزشی با موضوع کاربست روش های آینده پژوهی در مطالعات پشتیبان تدوین برنامه پساکرونا
دوره آموزشی با موضوع کاربست روش های آینده پژوهی در مطالعات پشتیبان تدوین برنامه پساکرونا

سومین دوره آموزشی با موضوع «کاربست روش های آینده پژوهی در مطالعات پشتیبان تدوین برنامه پساکرونا» روز یک شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ از ساعت  ۹ الی ۱۲ در محل تالار مجازی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد.

دوره آموزشی با موضوع کاربست روش های آینده پژوهی در مطالعات پشتیبان تدوین برنامه پساکرونا
دوره آموزشی با موضوع کاربست روش های آینده پژوهی در مطالعات پشتیبان تدوین برنامه پساکرونا

دوره آموزشی با موضوع «کاربست روش های آینده پژوهی در مطالعات پشتیبان تدوین برنامه پساکرونا» روز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ از ساعت  ۹ الی ۱۲ در محل تالار مجازی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد

دوره آموزشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
دوره آموزشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

دوره آموزشی با موضوع «کاربست روش های آینده پژوهی در تدوین سیاست های کوتاه مدت و میان مدت دوران پساکرونا» روز چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ از ساعت  ۹ الی ۱۲ در محل تالار مجازی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی تبیین ابعاد تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران
برگزاری دوره آموزشی تبیین ابعاد تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران

با توجه به جایگاه مهم پیمانکاران و مشاوران در اجرای پروژه های توسعه ای دولت و لزوم آموزش های جدید و کاربردی که منجر به کاهش سؤالات، مراجعات و مکاتبات متعدد می شود، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، در نظر دارد دوره آموزشی تبیین ابعاد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران را برای مخاطبان تخصصی این حوزه برگزار نماید

دوره آموزشی کاربست روش های آینده پژوهی در تدوین سیاست های کوتاه مدت و میان مدت دوران پساکرونا
دوره آموزشی کاربست روش های آینده پژوهی در تدوین سیاست های کوتاه مدت و میان مدت دوران پساکرونا

دوره آموزشی با موضوع «کاربست روش های آینده پژوهی در تدوین سیاست های کوتاه مدت و میان مدت دوران پساکرونا» روز چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ از ساعت  ۹ الی ۱۲ در محل تالار مجازی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد.

کارگاه آموزشی نحوه تحلیل داده‌های خام مرکز آمار ایران با نرم‌افزار STATA
کارگاه آموزشی نحوه تحلیل داده‌های خام مرکز آمار ایران با نرم‌افزار STATA

کارگاه آموزشی " نحوه تحلیل داده‌های خام مرکز آمار ایران با نرم‌افزار STATA " توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

کارگاه آموزشی آشنایی بامفاهیم بودجه و بودجه ریزی
کارگاه آموزشی آشنایی بامفاهیم بودجه و بودجه ریزی

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در نظر دارد کارگاه آموزشی به منظور آشنایی بیشتر کارشناسان با عنوان آشنایی بامفاهیم بودجه و بودجه ریزی برگزار نماید.  

کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی‌های شخصی
کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی‌های شخصی

کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندیهای  شخصی با سخنرانی جناب آقای دکتر سعید سعادت مدیرعامل مجتمع فنی تهران،کارآفرین نمونه کشور در حوزه آموزش مؤلف کتاب هنر اوج گیری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ با حضور مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش های توسعه آینده نگری برگزار شد.

کارگاه آموزشی آشنایی عملی با مدل های آستانه ای ناپیوسته در پیش بینی و سیاست گذاری
کارگاه آموزشی آشنایی عملی با مدل های آستانه ای ناپیوسته در پیش بینی و سیاست گذاری

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در نظر دارد کارگاه آموزشی به منظور آشنایی بیشتر کارشناسان با کاربرد مدل های آستانه ای ناپیوسته برگزار نماید. 

کارگاه آموزشی کاربردهای مدل‌های متقارن و غیرمتقارن با فراوانی مختلط (MIDAS)
کارگاه آموزشی کاربردهای مدل‌های متقارن و غیرمتقارن با فراوانی مختلط (MIDAS)

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در نظر دارد کارگاه آموزشی در ارتباط با کاربرد مدل های MIDAS در مطالعات اقتصادی را برگزار نماید.  

تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.