امکانات مرکز

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به منظور انجام هرچه بهتر ماموریت ها خود تلاش کرده است تا محیطی چند منظوره، تراز و آرام را به منظور بهره وری بهتر پژوهشگران و اهالی علم فراهم نماید.

این مرکز تلاش کرده است تا نمایی متفاوت و کاربردی در اجزا و کلیت خود در خدمت توسعه و تعالی ایران اسلامی را در کالبد فیزیکی خود طراحی و اجرا نماید. که علاوه بر رفع نیاز های کاربردی پژوهشگران، به محلی مناسب در راستای ایجاد تعامل با دیگر مراکز علمی کشور تبدیل شود. 

 


تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.