گروه های پژوهشی

مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، با دارا بودن پنج گروه پژوهشی، براساس موافقت وزارت علوم، در خدمت رفع نیازهای مطالعاتی کشور در حوزه سیاستگذاری، گام‌های علمی خود را بر می‌دارد.

۱- آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه‌اي

۲-توسعه، تامين مالي و اقتصاد بين الملل

۳-نظام هاي نوين برنامه‌ريزي، بودجه ريزي و مدلسازي

۴-توسعه اموربخشي و محيط زيست

۵-آينده‌نگري و فناوري هاي‌نو

-------------------------------

شرح وظايف:

 • پيشنهاد برنامۀ سالانۀ پژوهشی همراه با اولويت‌های پژوهشی
  •       
  پيشنهاد بودجۀ ساليانۀ مورد نياز براي فعاليت‌های پژوهشی 
  •       
  تدوين RFP های پژوهشی بر مبنای عناوين پژوهشی مصوّب
  •       
  بررسي و اظهارنظر راجع به پيشنهاديۀ طرح‌های پژوهشی 
  •       
  مديريت كارفرمايی قراردادهای پژوهشی سازمان
  •       
  اجراي طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی در حوزۀ تخصصی
  •       
  جمع‌آوری، تأليف و ترجمۀ مدارك لازم در حوزۀ تخصصی
  •       
  انجام فعاليت‌های علمی مشترك با مراكز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی
  •       
  نظارت بر اجرای طرح‌های پژوهشی و تهيۀ گزارش‌های دوره‌ای
  •       
  بررسی و تأييد نهايی نتايج مطالعات و پژوهش‌ها
  •       
  همكاری با دفتر خدمات پژوهشی درجهت كاربست نتايج و يافته‌های طرح‌های پژوهشی
  •       
  بررسی و اظهارنظر كارشناسی پيرامون امور ارجاعی

 


گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست

غلامرضا گرائي نژاد

غلامرضا گرائي نژاد


مديرگروه

دکتری تخصصی

r_geraei@yahoo.com

الهام وفائي

الهام وفائي


عضو هيات علمي

دکتری تخصصی

Elham.vafaei@mporg.ir

حانيه علي بيكي علوي

حانيه علي بيكي علوي


کارشناس پژوهشی

كارشناسی ارشد

Hanie.Alibeyki@Gmail.com

مرتضي مهرعلي تبار

مرتضي مهرعلي تبار


عضو هيات علمی

دکتری تخصصی

mortezamehralitabar@gmail.com

سيد رحيم تيموري

سيد رحيم تيموري


پژوهشگر (مدعو)

دکتری تخصصی

Teymoori.r@gmail.com

گروه آینده نگری و فناوری های نو

حميد محمدي

حميد محمدي


مدير گروه و عضو هيات علمي

دکتری تخصصی

hamidmoham@gmail.com

يدالله ديوسالار

يدالله ديوسالار


پژوهشگر (مدعو)

دکتری تخصصی

ydivsalar@yahoo.com

گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی

دکتر علي درويشي

دکتر علي درويشي


سرپرست گروه

دکترا

darvishi7392@gmail.com

الهام اميرحاجلو

الهام اميرحاجلو


پژوهشگر (مدعو)

دکتری تخصصی

Amirhajlou.tmu@gmail.com

بهاره فهيمي

بهاره فهيمي


پژوهشگر (مدعو)

كارشناسی ارشد

bahare.fahimi@yahoo.com

يونس تيموري

يونس تيموري


عضو هيات علمي

دکتری تخصصی

yteimori@gmail.com

حسام الدین کردتبار فیروزجایی

حسام الدین کردتبار فیروزجایی


پژوهشگر (مدعو)

کارشناسی ارشد

hesam.kord.f@gmail.com

گروه توسعه ، تامین مالی و اقتصاد بین الملل

رومينا فرهادي نهاد

رومينا فرهادي نهاد


کارشناس (مدعو)

دكتری تخصصی

ri_farhadi@yahoo.com

گروه آمایش سرزمین،توسعه و توازن منطقه ایی

 مهرداد كاشف

مهرداد كاشف


مدير گروه و عضو هیئت علمی

دکتری تخصصی

mkashefm@gmail.com

مينا ابوطالبي

مينا ابوطالبي


کارشناس پژوهشی

دکتری تخصصی

abootalebi.mi@gmail.com

ابوالحسن مدرس زاده

ابوالحسن مدرس زاده


کارشناس پژوهشی (مدعو)

کارشناسی ارشد (دانشجوی دکترا)

ahmzb@yahoo.com

ادريس جهانگير

ادريس جهانگير


کارشناس (مدعو)

كارشناسي ارشد

edris.jahangir@gmail.com

بیتا خلیلی

بیتا خلیلی


کارشناس (مدعو)

کارشناسی ارشد(دانشجوی دکتری)

bita.khalili69@gmail.com

تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.