حوزۀ ریاست

مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در طول فعالیت خود، همواره مسئولینی علمی و دغدغه‌مند را در مقام رؤسای خود شناخته است.

عضویت هیئت علمی و همچنین، دارا بودن سوابق مدیریتی و علمی مرتبط با مأموریت‌های مرکز، از خصوصیات مشترک تمامی رؤسای این مرکز، از ابتدای تاسیس تا کنون، به شمار می‌رود.

--------------------------------------------------------

ریاست مرکز در طول زمان

دکتر زهرا میراحسنی 1396

دکتر فرهاد دژپسند 1396-1397

دکتر علیرضا آزموده‌اردلان 1397-1400

دکتر محمدباقر نوبخت 1400

دکتر سیدمهدی پاکذات 1400 تاکنون


ریاست مرکز

سید مهدی پاک ذات

سید مهدی پاک ذات


ریاست

دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

pakzat@gmail.com

روسای پیشین مرکز

 زهرا ميراحسنی

زهرا ميراحسنی


سرپرست مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري (۱۳۹۶/۰۳/۱۸ تا ۱۳۹۶/۰۶/۱۵)

دكتری اقتصاد سلامت

فرهاد دژپسند

فرهاد دژپسند


رييس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري(۱۳۹۶/۰۶/۱۶ تا ۱۳۹۷/۰۸/۰۴)

دکتری اقتصاد

عليرضا آزموده اردلان

عليرضا آزموده اردلان


رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري(1397/08/10 تا 1400/04/23)

دكتری عمران

محمدباقر نوبخت

محمدباقر نوبخت


سرپرست مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري(1400)

دکتری اقتصاد

تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.