نشست‌های علمی و تخصصی

دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش‌های توسعه و آينده‌نگری، به صورت منظم، نشست‌های مسئله‌محوری را با حضور صاحب‌نظران ملی و استانی برگزار می‌کند.  این نشست‌های تخصصی، که با موضوعات متنوع  با مشاركت فعال جامعۀ علمی، پژوهشی، دانشگاهی، انديشگاهی، صاحب­‌نظران، مديران و كارشناسان دستگاه­‌های اجرايی ملّی و استانی، به صورت حضوری و مجازی، برگزار می‌شود، به محلی برای تولید علم و انتقال تجربیات متنوّع بدل شده است.

شما می‌توانید در این صفحه، علاوه بر اطلاع از آخرین نشست‌ها، از گنجینۀ مکتوب و تصویری این نشست‌ها استفاده نمایید.

برای شركت در اين نشست مجازی، به آدرس زير مراجعه فرماييد :

http://connect.mporg.ir/cdrf


نشست‌های علمی و تخصصی اطلاعات بیشتر
یکصدو چهل و هفتمین نشست علمی تخصصی مرکز منتشر شد
یکصدو چهل و هفتمین نشست علمی تخصصی مرکز منتشر شد

یکصدو چهل و هفتمین نشست با عنوان "نظام بازنشستگی کشور" علمی تخصصی مرکز منتشر شد.

یکصدوچهل و ششمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصدوچهل و ششمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدوچهل و ششمین نشست علمی تخصصی با عنوان "نقش دانشگاه‌ها در نظام حکمرانی و توسعه کشور؛ دوگانه مقاله محوری یا مسأله محوری"مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد.

یکصدوچهل و پنجمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصدوچهل و پنجمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدوچهل و پنجمین نشست علمی تخصصی با عنوان "مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد.

یکصدوچهل و سومین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصدوچهل و سومین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدوچهل و سومین نشست علمی تخصصی با عنوان " تبادلات اقتصادی ­مرزی؛ معیشت مرزنشینان و توسعه منطقه‌ای"مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد.

یکصدوچهل و سومین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصدوچهل و سومین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدوچهل و سومین نشست علمی تخصصی با عنوان "راهکارهای مدیریت ارز و تورّم در اقتصاد ایـران" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد.

یکصدوچهل و دومین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصدوچهل و دومین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدوچهل و دومین نشست علمی تخصصی با عنوان "تبیین پیامدهای اجتماعی - اقتصادی مهاجرت‌های بین‌المللی بر جامعه ایران"مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدوچهل و یکمین نشست علمی تخصصی با عنوان مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصدوچهل و یکمین نشست علمی تخصصی با عنوان مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدوچهل و یکمین نشست علمی تخصصی با عنوان "حکمرانی آمایش محور؛ سه‌گانه امنیّت آب و غذا و معیشت کشاورز"مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصد و چهلمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصد و چهلمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصد و چهلمین نشست علمی-تخصصی  با عنوان "مهار تورّم در بخش ساخت مسکن: بررسی آثار عرضه مصالح ساختمانی در بورس " مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد.

یکصدوسی و نهمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصدوسی و نهمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدوسی و نهمین نشست علمی تخصصی با عنوان "واگذاری زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت"مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدوسی و هشتمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصدوسی و هشتمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدوسی و هشتمین نشست علمی تخصصی با عنوان "الگوی مشارکت عمومی-خصوصی در توسعة سرزمین"مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدو سی و هفتمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصدو سی و هفتمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدو سی و هفتمین نشست علمی تخصصی با عنوان " نقش موازنه تولید و مصرف محصولات کشاورزی در مهار تورّم" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد.

یکصد و سی ششمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصد و سی ششمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصد و سی ششمین نشست علمی تخصصی با عنوان "نقش روابـط بین‌الملل در مهار تورّم و رشد تولید" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد.

یکصدوسی و پنجمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصدوسی و پنجمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدوسی و پنجمین نشست علمی تخصصی با عنوان "راهکارهای مواجهه با بحران تأمین مسکن"مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدوسی و چهارمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصدوسی و چهارمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصد و سی و چهارمین نشست علمی-تخصصی با عنوان" مختصات محیط کسب‌وکار اثربخش در رشد اقتصادی و کنترل تورم" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد.

یکصد و سی و سومین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصد و سی و سومین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصد و سی و سومین نشست علمی تخصصی با عنوان "تحولات تقسیمات اداری-سیاسی کشور؛ رویکردها و توصیه‌های سیاستی"مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصد و سی و دومین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصد و سی و دومین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصد و سی و دومین نشست علمی تخصصی با عنوان "هدفمندسازی یارانه ­های تولید در بخش کشاورزی "مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد.

یکصد و سی و یکمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصد و سی و یکمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصد و سی و یکمین نشست علمی تخصصی با عنوان "دلالت‌های موفقیت برنامۀ توسعۀ کشورهای عضو بریکس؛ با تمرکز بر دو کشور برزیل و هند" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد.

یکصد و سی امین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصد و سی امین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصد و سی امین نشست علمی تخصصی با عنوان" نگرشی بر نظام فضایی جمعیت روستایی کشور" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد.

یکصدوبیست و نهمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصدوبیست و نهمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدوبیست و نهمین نشست علمی تخصصی با عنوان "نقش فناوری های نوآورانه در مقابله و مدیریت کانون های گرد و غبار" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد.

یکصدوبیست و هشتمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد
یکصدوبیست و هشتمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد

یکصدوبیست و هشتمین نشست علمی تخصصی با عنوان "آسیب پذیری های نظام ارزی کشور" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد.

تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.